Zpracujeme Vám odborný návrh řešení ZDARMA

Odborný návrh tepelného čerpadla vám zpracujeme nezávazně a ZDARMA do několika pracovních dní.

 Informace o tepelném čerpadle

Uvažuji o tepelném čerpadle*
Vzduch/voda (odebírá teplo obsažené ve venkovním vzduchu)
Požadavek přípravy teplé vody ("TUV")*

 Informace o objektu/stavbě

Objekt
Otopná soustava*
Tepelná ztráta objektu kW
Pokud neznáte tepelnou ztrátu, uveďte prosím:
vytápěná plocha m2
Termín předpokládané instalace systému vytápění

 Kontaktní informace

Doplňující informace
Nepovinný údaj
Jméno*
Příjmení*
Místo stavby*
Ulice *
PSČ *
Kraj
Nepovinný údaj
Kontaktní telefon*
E-mail*
Odborný návrh tepelného čerpadla vám ZPRACUJEME NEZÁVAZNĚ a ZDARMA.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídek obchodu zboží a služeb
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro hodnocení zakoupeného zboží a služeb

* - povinné údaje


My, společnost Vaillant Group Czech s.r.o., se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, IČ: 452 41 881 jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Plnou verzi poučení o Vašich právech naleznete na www.protherm.cz/informacni-povinnost/. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla (viz výše) nebo na e-mailové adrese protherm@protherm.cz.